เปลี่ยนกรองโซล่าวีโก้ toyota vigo

เปลี่ยนกรองดักน้ำ/ ดีเซล/ โซล่า โตโยต้า วีโก้ง่ายๆ Toyota VIGO fuel filter change

อุปกรณ์ที่ใช้ :
1. คีมปากแบน
2. ไขควงปากแบน
3. ผ้าสะอาด
4. ถาดรองน้ำมัน

ขั้นตอนที่ 1: ถอดสายน้ำมัน และเซนเซอร์ออกจากเสื้อกรองดักน้ำ
ขั้นตอนที่ 2: นำเสื้อกรอออกมาด้านนอกห้องเครื่องเพื่อทำงานได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 3: ถอดปลั๊กถ่ายออก เพื่อถ่ายน้ำมันเก่าออกมา
ขั้นตอนที่ 4: แกะนำกรองโซล่าเก่าออกมาเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ 5: แกะโอริงเสื้อกรองเก่าออก
ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดเสื้อกรองก่อนนำโอริง และไส้กรองโซล่าใหม่ลงไป
ขั้นตอนที่ 7: ใส่โอริงเสื้อกรองใหม่
ขั้นตอนที่ 8: ใส่ไส้กรองโซล่าใหม่ลงไปแล้วล็อคเสื้อกรองให้สนิท ในคลิปใช้ 1-FTT154 ของยี่ห้อ FULL
ขั้นตอนที่ 9: ปิดปลั๊กถ่ายเข้าที่เดิม
ขั้นตอนที่ 10: ใส่เสื้อกรอง สายน้ำมัน และเซนเซอร์กลับเข้าที่เดิม
ขั้นตอนที่ 11: ปั๊มด้านบนฝาเสื้อกรองให้น้ำมันไหลผ่านกรองก่อนสตาร์ทรถ
ขั้นตอนที่ 12: สตาร์ทรถ การสตาร์ทครั้งแรกอาจติดยากหน่อย
ขั้นตอนที่ 13: ปั๊มต่อจนเริ่มแข็ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย