ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระหว่าง ยางหน้าฝากรองน้ำมันเครื่องแบบแบน กับ ยางหน้าฝารูปตัว P
🔧 ขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกรอง 🏍 Honda Africa Twin CRF1000