อาการปะเก็นฝาสูบขาด

ฝันร้าย เมื่อปะเก็นฝาสูบมีปัญหา

อาการปะเก็นฝาสูบขาด

  • กรณีปะเก็นฝาสูบระหว่างเสื้อสูบขาด จะทำให้กำลังอัดระหว่างสูบไหลไปอีกสูบได้ ทำให้เครื่องเดินเบาได้ไม่ดี และสูญเสียกำลังอัดในแต่ละสูบไป และทำให้จุดระเบิดผิดจังหวะได้
  • กรณีปะเก็นฝาสูบระหว่างเสื้อสูบกับทางเดินน้ำหล่อเย็นขาด จะทำให้น้ำหล่อเย็นไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้ ทำให้จุดระเบิดผิดพลาดในช่วงสตาร์ทแรกๆได้ ทั้งยังทำให้เกิดการสูญเสียระดับน้ำหล่อเย็น ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดได้ ที่อันตรายมากสำหรับกรณีนี้คือการที่ไอจากการเผาไหม้เข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็น และไปกัดกร่อนทางเดิน หรือส่วนประกอบของระบบหล่อเย็นได้
  • กรณีปะเก็นฝาสูบระหว่างทางเดินน้ำหล่อเย็น และทางเดินน้ำมันหล่อลื่นขาด กรณีนี้อันตรายมาก เพราะหากน้ำหล่อเย็นเข้ามาผสมในน้ำมันเครื่องแล้ว จะทำให้น้ำมันเครื่องสูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่นไป ส่งผลให้เครื่องยนต์พังได้ สังเกตน้ำมันจะเป็นสีขาวขุ่นขึ้น
  • กรณีปะเก็นฝาสูบระหว่างเสื้อสูบ และทางเดินน้ำมันหล่อลื่นขาด จะทำให้สูญเสียกำลังอัดในห้องเผาไหม้ ไอดีจะไหลลงห้องแคร้ง ส่งผลให้สูญเสียกำลังเครื่องยนต์ และจุดระเบิดผิดจังหวะได้