NGK เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Nittera แล้ว

⚡ หลายคนที่ซื้อหัวเทียนล็อตใหม่ช่วงนี้อาจตกใจเนื่องจากกล่องหน้าตาเปลี่ยนไป เนื่องจากช่วงเมษาที่ผ่านมานี้ ชื่อบริษัท #NGK Spark Plug ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น #Nittera แล้ว 🚀🛰 โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาสินค้าให้ยั่งยืนมากขึ้น เช่นไฮโดรเจน การรีไซเคิล และธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศ

โดย Nittera เป็นคำสมานจากคำว่า ‘niteo’ ที่แปลว่าเปล่งแสง กับ ‘terra’ ที่แปลว่าโลก

โดย Nittera เป็นคำสมานจากคำว่า ‘niteo’ ที่แปลว่าเปล่งแสง กับ ‘terra’ ที่แปลว่าโลก

https://www.youtube.com/shorts/zb83yB323NM

ติดตามบทความจากเราได้ที่