รวมค่าใช้จ่ายเวสป้าแต่ละรุ่น

รวมค่าใช้จ่ายตามตารางเซอร์วิส VESPA แต่ละรุ่น

ข้อมูลจากศูนย์เวสป้า แนะนำให้ดูตารางใน Desktop หรือถ้าดูบนมือถือ แนะนำให้ดูแนวนอน หมายเหตุ : ราคาอะไหล่และค่าบริการอาจมีการอัพเดท ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากัน จุดประสงค์ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

LX/S/LXV/LT/(LX-S 125 3V) 2013-2017

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน 125 3Vie1,1501--1,150-1,150-1,150
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า7401-----740-
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-
668845สายเบรคหลัง2701-------(ตัวเลือก)
668847สายคันเร่ง3001-------(ตัวเลือก)
651138สายไมล์ LX2101-------(ตัวเลือก)
1C002848สายไมล์ S3601-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LXV 125 3V 2013-2017

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน 125 3Vie1,1501--1,150-1,150-1,150
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า7401-----740-
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-
1C000214สายเบรคหลัง3001-------(ตัวเลือก)
650838สายไมล์5401-------(ตัวเลือก)
5A000096สายคันเร่ง1,3101-------(ตัวเลือก)
292723หลอดไฟหน้า S/LXV4001-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX/S 125 i-Get 2017-2020

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน 125 3Vie1,1501--1,150-1,150-1,150
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า7401-----740-
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-
1C002988Rสายเบรคหลัง4901-------(ตัวเลือก)
1C002700สายคันเร่งเปิด4901-------(ตัวเลือก)
1C002701สายคันเร่งปิด7501-------(ตัวเลือก)
1C002808สายไมล์ LX3501-------(ตัวเลือก)
1C002848สายไมล์ S3601-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Primavera 125 3Vie

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน 125 3Vie1,1501--1,150-1,150-1,150
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า7401-----740-
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-
1C000788สายเบรคหลัง3601-------(ตัวเลือก)
1C000614สายคันเร่งเปิด9801-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
181746หลอดไฟท้าย601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Sprint125 3Vie 2014-2016 (Primavera 125 i-Get ABS) , (Sprint 125 i-Get ABS) 2016-2020

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน 125 3Vie1,1501--1,150-1,150-1,150
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
647078ผ้าเบรกหน้า1,0901-----1,090-
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-
1C000788สายเบรคหลัง 3Vie3601-------(ตัวเลือก)
1C002490สายเบรคหลัง i-Get5001-------(ตัวเลือก)
1C002643สายคันเร่งเปิด9701-------(ตัวเลือก)
1C002644สายคันเร่งปิด9701-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
181746หลอดไฟท้าย601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS150 3Vie 2015-2017

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
1A002764ไส้กรองอากาศ3001--300-300-300
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603--180-180-180
651253ผ้าเบรก1,3301-----1330-(ตัวเลือก)
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----930-(ตัวเลือก)
CM258204ชุดสายคันเร่งตัวเปิด GTS 3V1,2901-------(ตัวเลือก)
650849สายไมล์ GTS 3V5901-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หน้า/หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
581904หลอดไฟเลี้ยวหน้า501-------(ตัวเลือก)
181746หลอดไฟเลี้ยวหลัง601-------(ตัวเลือก)
638536หลอดไฟเบรก1601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450400450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2002--400-400-400(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS SUPER 150 i-Get ABS 2017-2020

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
1A007327กรองอากาศ2401----240--
1D001003หัวเทียน medley1504501----450--
1A011455 / 1A002004สายพาน2,6901----2,690--
B017947 / 1A001380ตุ้มแรงเหวี่ยง GTS 150 3VIE ABS706----420--
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE603----180--
668021ผ้าดิสเบรคหน้า ABS2,5901-----2,090-(ตัวเลือก)
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----930-(ตัวเลือก)
1C002570สายคันเร่งตัวเปิด7201-------(ตัวเลือก)
1C002571สายคันเร่งตัวปิด7201-------(ตัวเลือก)
292723หลอดไฟหน้า4001-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
638536หลอดไฟเบรค1601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120150120450400450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2002--400-400-400(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX/S 150 3Vie 2013-2015

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE603--180-180-180
651356ผ้าดิสก์เบรคหน้า7401-----740-(ตัวเลือก)
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-(ตัวเลือก)
668845สายเบรคหลัง2701-------(ตัวเลือก)
668847สายคันเร่ง3001-------(ตัวเลือก)
651138สายไมล์ LX2101-------(ตัวเลือก)
1C002848สายไมล์ S3601-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LXV 150 3Vie 2013-2015

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรคหน้า7401-----740-(ตัวเลือก)
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-(ตัวเลือก)
1C000214สายเบรคหลัง3001-------(ตัวเลือก)
650838สายไมล์5401-------(ตัวเลือก)
5A000096สายคันเร่ง1,3101-------(ตัวเลือก)
292723หลอดไฟหน้า S/LXV4001-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้ายS/ไฟหรี่หน้าLX301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX/S 150 2Vie 2011-2013

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
4874010Pกรองอากาศ 3VIE2101--210-210-210
638852หัวเทียน CR7EB5901--590-590-590
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550
CM1038015ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง4101--410-410-410
4348555ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 2VIE403--120-120-120
651356ผ้าดิสก์เบรคหน้า7401-----740-(ตัวเลือก)
82907Rผ้าเบรกหลัง3901-----390-(ตัวเลือก)
651018สายเบรคหลัง4101-------(ตัวเลือก)
666614สายคันเร่งเปิด3101-------(ตัวเลือก)
666615สายคันเร่งปิด3001-------(ตัวเลือก)
651138สายไมล์ LX2101-------(ตัวเลือก)
1C002848สายไมล์ S3601-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้ายS/ไฟหรี่หน้าLX301-------(ตัวเลือก)
680234หลอดไฟเลี้ยว801-------(ตัวเลือก)
129953หลอดไฟท้าย501-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Primavera 150 3Vie

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน (B017495)1,5501--1,550-1,550-1,550
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE603--180-180-180
651356ผ้าดิสก์เบรคหน้า7401-----590-(ตัวเลือก)
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-(ตัวเลือก)
1C000788สายเบรคหลัง3601-------(ตัวเลือก)
1C000614สายคันเร่งเปิด9801-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
181746หลอดไฟท้าย601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Sprint 150 3Vie 2014-2016 (Primavera 150 i-Get ABS) , (Sprint 150 i-Get ABS) 2016-2020

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
B018070กรองอากาศ 3VIE2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE603--180-180-180
647078ผ้าเบรคหน้า1,0901-----1,090-(ตัวเลือก)
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-(ตัวเลือก)
1C002490สายเบรคหลัง5001-------(ตัวเลือก)
1C002643สายคันเร่งเปิด9701-------(ตัวเลือก)
1C002644สายคันเร่งปิด9701-------(ตัวเลือก)
292723-O/Sหลอดไฟหน้า901-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
181746หลอดไฟท้าย601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS SUPER 300 ABS/ASR MIV- 2017-2020

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
1A007327กรองอากาศ2401--240-240-240
639687หัวเทียน CR8EKB6101--610-610-610
82941Rสายพาน V-Belt2,5201--2,520-2,520-2,520
849480ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง806--480-480-480
843028ตัวล็อค403--120-120-120
668021ผ้าดิสเบรคหน้า ABS2,5901-----2,590-(ตัวเลือก)
647161ผ้าเบรคหลัง9301-----930-(ตัวเลือก)
650639สายคันเร่งเปิด1,7601-------(ตัวเลือก)
648076สายคันเร่งปิด1,0901-------(ตัวเลือก)
292723หลอดไฟหน้า GTS 4V4001-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย301-------(ตัวเลือก)
638536หลอดไฟเบรค1601-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2002--400-400-400(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS 300 HPE

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
1A007327กรองอากาศ2401--240-240-240
1A013926หัวเทียน MR7BI-81,7601----1,760-1,760
1A009598สายพานเครื่องยนต์2,7901--2,790-2,790-2,790
CM294902ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A012092ตัวล็อค403--120-120-120
668021ผ้าดิสเบรคหน้า ABS2,5901-----2,590-(ตัวเลือก)
647161ผ้าเบรคหลัง9301-----930-(ตัวเลือก)
650639สายคันเร่งเปิด1,7601-------(ตัวเลือก)
648076สายคันเร่งปิด1,0901-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2002--400-400-400(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTV 300 HPE

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1502300-300-300-300
82635Rกรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B015989แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5)50150-50-50-50
1A007327กรองอากาศ2401--240-240-240
1A013926หัวเทียน MR7BI-81,7601----1,760-1,760
1A009598สายพานเครื่องยนต์2,7901--2,790-2,790-2,790
CM294902ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A012092ตัวล็อค403--120-120-120
668021ผ้าดิสเบรคหน้า ABS2,5901-----2,590-(ตัวเลือก)
647161ผ้าเบรคหลัง9301-----930-(ตัวเลือก)
1C00459900090ชุดสายคันเร่ง3,9901-------(ตัวเลือก)
640280หลอดไฟหน้า7901-------(ตัวเลือก)
2920225หลอดไฟหรี่301-------(ตัวเลือก)
1D000261หลอดไฟเลี้ยว4701-------(ตัวเลือก)
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2002--400-400-400(ตัวเลือก)

*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

สอบถามสินค้าคลิกด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน