รวมค่าใช้จ่ายตามตารางเซอร์วิส VESPA แต่ละรุ่น

รวมค่าใช้จ่ายตามตารางเซอร์วิส VESPA แต่ละรุ่น

ข้อมูลจากศูนย์เวสป้า แนะนำให้ดูตารางใน Desktop หรือถ้าดูบนมือถือ แนะนำให้ดูแนวนอน หมายเหตุ : ราคาอะไหล่และค่าบริการอาจมีการอัพเดท ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากัน จุดประสงค์ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

LX, S, LXV 125 3Vie (2013-2017) / LX, S 125 i-Get (2017-2021)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน1,1501--1,150-1,150-1,150*
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า5901-----590-**
82907Rผ้าเบรกหลัง5901-----590-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200-200
รวมค่าใช้จ่าย15307004540700454021104540

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Primavera 125 3Vie, i-Get (2014-2016) / Sprint 125 i-Get (2016-2021)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน1,1501--1,150-1,150-1,150*
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า5901-----590-**
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200-200
รวมค่าใช้จ่าย15307004540700454021404540

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX, S, LXV 150 3Vie (2013-2015)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w403902780 780 780 780 780 *
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550*
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603--180-180
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า5901----590**
82907Rผ้าเบรกหลัง5901----590**
ค่าแรง200-150120450120450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200
รวมค่าใช้จ่าย173090051709006350

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Sprint 125 3Vie (2014-2016)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800383น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w402902580580580580580580580*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
1A003396สายพาน1,1501--1,150-1,150-1,150*
CM169101ตุ้มแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A002460ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง303--90-90-90
647078ผ้าเบรกหน้า1,0901-----1,090-**
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200-200
รวมค่าใช้จ่าย15307004540700454026404540

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS 150 3Vie (2015-2017)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300
1A002764ไส้กรองอากาศ3001--300-300
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550*
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603--180-180
651253ผ้าเบรกหน้า1,3301-----**
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----**
ค่าแรง200-150120450120450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300
รวมค่าใช้จ่าย173090053509005350

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS 150 i-Get (2017-2021)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
1A007327ไส้กรองอากาศ2401----240-240
1D001003หัวเทียน4501----450-450
1A002004สายพาน2,6901----2,690-2,690*
1A001380ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006----600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603----180-180
668021ผ้าดิสก์เบรกหน้า ABS2,5901-----2,590-**
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----930-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300
รวมค่าใช้จ่าย17309002330900649046506490

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Sprint 150 3Vie (2014-2016)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780 780 780 780 780 *
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550*
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603--180-180
647078ผ้าเบรกหน้า1,0901----1,090**
56294Rผ้าเบรกหลัง6201----620**
ค่าแรง200-150120350120350
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200
รวมค่าใช้จ่าย173090050709006780

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Primavera 150 3Vie, i-Get / Sprint 150 i-Get (2016-2021)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
B018070ไส้กรองอากาศ2201--220-220-220
638853หัวเทียน CR8EB3901--390-390-390
841213สายพาน1,5501--1,550-1,550-1,550*
B019236ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1006--600-600-600
B017219ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง603--180-180-180
651356ผ้าดิสก์เบรกหน้า5901-----590-**
56294Rผ้าเบรกหลัง6201-----620-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001--200-200-200
รวมค่าใช้จ่าย17309005170900517023405170

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS 300 ABS ASR (2017-2019)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
1A007327ไส้กรองอากาศ2401--240-240-240
639687หัวเทียน6101--610-610-610
82941Rสายพาน2,5201--2,520-2,520-2,520*
849480ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง806--480-480-480
843028ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง403--120-120-120
668021ผ้าดิสก์เบรกหน้า ABS2,5901-----2,590-**
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----930-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5---300--
รวมค่าใช้จ่าย17309006000900630046506000

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS 300 HPE (2020-2021)

เบอร์อะไหล่ ชื่ออะไหล่ price Qty. 1000 Km. 5000 Km. 10000 Km. 15000 Km. 20000 Km. 25000 Km. 30000 Km. หมายเหตุ
800381น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-403902780780780780780780780*
800200น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc)1503450-450-450-450
B015989แหวนรองนัตถ่ายน้ำมันเครื่อง50150-50-50-50
82635Rไส้กรองน้ำมันเครื่อง3001300-300-300-300
1A007327ไส้กรองอากาศ2401--240-240-240
1A013926หัวเทียน MR7BI-81,7601----1,760--
1A009598สายพาน2,7901--2,790-2,790-2,790*
CM294902ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง1106--660-660-660
1A012092ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง403--120-120-120
668021ผ้าดิสก์เบรกหน้า ABS2,5901-----2,590-**
647161ผ้าเบรกหลัง9301-----930-**
ค่าแรง200-150120450120450350450
ค่าปรับตั้งวาล์ว2001.5--300-300-300
รวมค่าใช้จ่าย17309006140900790046506140

*เปลี่ยนตามระยะทาง ระยะเวลา และ/หรือตามสภาพการสึกหรอ
**เปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

สุดท้ายนี้ TARADFILTER สามารถเบิกอะไหล่แท้เวสป้าได้ทุกชิ้น สอบถามสินค้าได้ทางไลน์ด้านล่างเลยค่ะ

สอบถามสินค้าและ ติดตามบทความจากเราได้ที่

เพิ่มเพื่อน