ขั้นตอนการเปลี่ยนโซ่ สเตอร์ Kawasaki นินจา 300 Ninja300

VDO วิธีเปลี่ยนโซ่ สเตอร์ Ninja300


เครื่องมือที่ใช้
1. ประแจแหวนข้าง 10, 12, 14mm
2. ลูกบล็อกเบอร์ 14, 17, 21, 24 mm
3. ตัว T เบอร์ 8,10 mm
4. ก็อกแก๊ก เล็ก, ใหญ่ไว้ใส่ลูกบล็อค
5. ประแจปอนด์ 1/2"
6. ประแจปอนด์ 1/4"
7. บล็อกลมแรงยิงได้เกิน 127Nm ไว้ถอดสเตอร์หน้า
8. เครื่องเจียร์ และใบเจียร์ ไว้เจียร์หมุด
9. เครื่องมือตัด ย้ำโซ่
10. อุปกรณ์ป้องกัน เช่นแว่นตา ถุงมือ ฯลฯ
11. คู่มือ

อะไหล่เปลี่ยนที่ใช้
1. สเตอร์หน้า Ninja300 14 ฟัน
2. สเตอร์หลัง Ninja300 42 ฟัน สีดำ
3. โซ่ X-ring 520-120 ข้อสีทอง-ทอง
4. แหวนรองน็อตล็อคสเตอร์หน้า และหลังใหม่ (คู่มือแนะนำให้เปลี่ยน แต่ของเดิมก็พอใช้ได้ค่ะ)

ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งรถให้ตรง
ขั้นตอนที่ 2 : ปลดขาเกียร์ออก
ขั้นตอนที่ 3 : ถอดฝาครอบ Speed Sensor ออก
ขั้นตอนที่ 4 : ถอดที่ยึด Speed Sensor ออก
ขั้นตอนที่ 5 : ใช้ไขควงปากแบน ตอกคลายแหวนที่พับล็อคสเตอร์หน้าออก
ขั้นตอนที่ 6 : ใส่ขาเกียร์ แล้วตบเข้าเกียร์1 แล้วนำขาเกียร์ออก ขั้นตอนนี้จะช่วยทุ่นแรง ทำให้ไขน็อตล็อคสเตอร์หน้าออกง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 : ใช้บล็อกลมยิงสเตอร์หน้า และแหวนรองออก ถ้าไม่มีบล็อกลมให้เพื่อนช่วยเหยียบเบรกหลัง แล้วใช้ประแจขันออกก็ได้ค่ะ
ขั้นตอนที่ 8 : คลายน็อตล็อคแกนเพลาล้อหลังออก แล้วดึงแกนเพลาล้อหลังออก เพื่อเตรียมนำล้อลง
ขั้นตอนที่ 9 : วางล้อไว้บนยางรอง เพื่อไม่ให้จานเบรกเป็นรอย
ขั้นตอนที่ 10 : คลายน็อตล็อคสเตอร์หลัง และถอดน็อตออก เพื่อนำสเตอร์เก่าออก
ขั้นตอนที่ 11 : เปลี่ยนสเตอร์เก่าออก แล้วใส่สเตอร์หลังใหม่เข้าไปแทน
ขั้นตอนที่ 12 : ใส่น็อตล็อคสเตอร์ใหม่เข้าไป คู่มือแนะนำให้เปลี่ยนชุดใหม่เลยเพราะแหวนรองเสียรูปแล้ว Torque สเตอร์หลังที่ 59 N.m (6.0 kgf.m หรือ 44 ft.lb) โดยขันสลับฝั่งกัน
ขั้นตอนที่ 13 : นำล้อใส่กลับที่เดิม และใส่แกนเพลาล้อไว้
ขั้นตอนที่ 14 : เจียร์หมุดบริเวณข้อต่อโซ่ให้เรียบ เพื่อปกป้องเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 15 : ประกอบอุปกรณ์ตัดโซ่ โดยใส่สปริง และเข็มดันหมุดเบอร์ 3.8mm จากนั้นจึงใส่ตัวเร่งหมุดปิดด้านบน
ขั้นตอนที่ 16 : วางเครื่องมือให้ตรงหมุด แล้วจึงค่อยๆไขให้หมุดออกมาอีกฝั่ง ทำแบบนี้ 2 หมุด แล้วจจึงค่อยๆนำโซ่เก่าออก
ขั้นตอนที่ 17 : เปลี่ยนสเตอร์หน้าเก่าออก เป็นอันใหม่ โดยถ้าใช้ของJomthaiให้หันด้านเรียบออก
ขั้นตอนที่ 18 : ใส่แหวนรองใหม่ และน็อตล็อคสเตอร์
ขั้นตอนที่ 19 : ค่อยๆใส่โซ่ใหม่กลับเข้าไป โดยโซ่อาจจะต้องตัดข้อออกนิดหน่อย Ninja300 ใช้ประมาณ 106 ข้อ
ขั้นตอนที่ 20 : แกะข้อต่อโซ่ที่ให้มาในกล่อง โดยจะใช้เฉพาะหมุดย้ำเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 21 : ทาจารบี ใส่โอริง และวางประกบให้ตรง
ขั้นตอนที่ 22 : ใช้อุปกรณ์กดแผ่นประกบให้ชิดกันจนหมุดโผล่มาให้ย้ำได้ ระวังอย่ากดเยอะไปเพราะอาจทำให้ข้อโซ่ตายได้
ขั้นตอนที่ 23 : เตรียมเครื่องมือย้ำโซ่ โดยใส่ สปริง หมุดย้ำ ตัวเร่งหมุด และที่รองย้ำ
ขั้นตอนที่ 24 : วางที่ย้ำให้ตรงหมุด และค่อยๆไขเครื่องมือ ขั้นตอนนี้ระวังอย่าไขตึงเกินไป เพราะอาจทำให้ข้อโซ่แตกได้
ขั้นตอนที่ 25 : ใช้เวอร์เนียร์วัดหมุดให้ขนาดอยู่ระหว่าง 5.3 - 5.7 mm ตามคู่มือ และให้ระยะห่างระหว่างประกบนอกทั้ง2 ฝั่งเท่ากับ 17.35 - 17.50 mm
ขั้นตอนที่ 26 : ตั้งโซ่ให้พอดี
ขั้นตอนที่ 27 : ใช้ประแจขันล็อคน็อตสเตอร์หน้า โดยTorqueที่แรง 127 Nm (13.0 kgf.m หรือ 93.7 ft.lb)ในขณะที่เหยียบเบรกหลัง
ขั้นตอนที่ 28 : ใช้ไขควงปากแบนตอกพับแหวนรองน็อตล็อคสเตอร์หน้า ให้เป็นบ่าพับล็อคน็อตสเตอร์หน้าไว้
ขั้นตอนที่ 29 : ใส่ชุด Speed Sensor และฝาครอบกลับที่เดิม โดย Torque น็อตที่ 9.8 Nm
ขั้นตอนที่ 30 : ใส่ขาเกียร์กลับที่เดิม
ขั้นตอนที่ 31 : Torque น็อตล็อคแกนเพลาล้อหลังที่ 98 N.m ( 10 kgf.m หรือ 72 ft.lb)
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย