ข้อแตกต่างระหว่าง Capacitor และแบตเตอรี่

ข้อแตกต่างระหว่าง Capacitor และแบตเตอรี่

ตัวเก็บประจุ กับแบตเตอรี่มีหลายคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน แต่สองอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว โดยเราสรุปข้อแตกต่างมาคร่าวๆในตารางด้านล่างนี้

แบตเตอรี่ประกอบไปด้วยสามส่วนคือขั้วบวก Cathode (+) ขั้วลบ Anode (-) และ Electrolyte เป็นอุปกรณ์ที่จะแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าตอนคายประจุ และแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีเมื่อชาร์จ การชาร์จและคายประจุจะทำให้เกินโวลต์เตจขึ้น

ตัวเก็บประจุ Capacitor หรือ Condenser ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า (หรือเพลต) 2 ขั้ว แต่ละขั้วจะเก็บประจุชนิดตรงกันข้ามกัน ทั้งสองขั้วมีสภาพความจุ และมีฉนวนหรือไดอิเล็กตริกเป็นตัวแยกคั่นกลาง ประจุจะถูกเก็บไว้ที่ผิวหน้าของเพลต โดยจะเก็บเก็บพลังงานในรูปของสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน การคายประจุจะเกิดขึ้นเร็วมาก และศูนย์เสีย Cycle น้อยมาก

ข้อแตกต่าง CAPACITOR BATTERY
นิยาม เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า เก็บพลังงานในรูปปฏิกิริยาเคมี
หน้าที่ เก็บและคายประจุในวงจร แหล่งกำเหนิดพลังงานในวงจร
บทบาทในวงจร อุปกรณ์ passive ในวงจร อุปกรณ์ active ในวงจร
การใช้งาน มักใช้ในวงจรกระแสสลับ โดยช่วยบล็อคอุปกรณ์กระแสตรงของวงจร มักใช้ในวงจรกระแสตรง
โวลต์เตจ โวลต์เตจของตัวเก็บประจุจะตกเร็วขณะคายประจุ การชาร์จและคายประจุจะช้ากว่า
Life Cycle 1,000,000 หรือ 30,000 ชั่วโมง 500 หรือมากกว่า
โวลต์เตจของเซลล์ ( แบตเตอรี่ทั่วไป ) 2.3 - 2.75V 3.6 - 3.7V
ราคา ราคาสูง ถูกกว่าตัวเก็บประจุ
กำลังไฟ มากสุดถึง 10,000 W/Kg ประมาณ 1000-3000 W / Kg
อายุการใช้งาน ( แบตเตอรี่ทั่วไป ) 10-15 ปี 5-10 ปี
อุณหภูมิการชาร์จ -40 ถึง 65 องศาเซลเซียส 0 ถึง45 องศาเซลเซียส
ขั้วตอนใช้งาน ตอนชาร์จและคายประจุใช้ขั้วเดียวกัน ตอนชาร์จและคายประจุต้องสลับขั้วกัน
ชนิด แบบ Electrolytic / Ceramic / Tantalum / Mira ฯลฯ Alkaline / Lead Acid / Lithium / Lithium-ion / Nickel Cadmium / Zinc Carbon / LiFePO4

Credit : https://circuitglobe.com/difference-between-capacitor-and-battery.html

ติดตามบทความจากเราได้ที่ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน