อธิบายตัวเลขน้ำมันเครื่องSAE

วิธีอ่านตัวเลขน้ำมันเครื่อง

น้ำมันจัดเกรดได้เป็น :

1. น้ำมันเกรดเดียว /Mono-Grade Oil โดยเวลาโชว์บนผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ "SAE 30"

2. น้ำมันสองเกรด /Multi-Grade Oil โดยเวลาโชว์บนผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ "SAE 5w-30"

อธิบายตัวเลขน้ำมันเครื่องSAE
เลขพวกนี้เเรียกว่า Viscosity Grade หรือเกรดของความต้านทานในการไหล หรือเกรดของความหนืดนี่เอง โดยเลขยิ่งสูงแปลว่ายิ่งหนืดมากโดย

SAE

ย่อมาจาก Society of Automotive Engineers หรือสมาคมวิศวกรยานยนต์ ซึ่งเป็นคนที่กำหนดตัวเลขพวกนี้นี่เอง โดยจะนำน้ำมันไปวัดความเร็วของการไหล ผ่านเครื่อง Viscometer และนำค่ามาเทียบเป็นมาตรฐานให้คนเข้าใจง่าย

เลข 30

คือเกรดความหนืดของน้ำมันที่ 100 องศาเซลเซียส

เลข 5w

คือค่าเกรดความหนืดของน้ำมันที่ -17.8 องศาเซลเซียส

W

มาจากคำว่า Winter

อุณหภูมิมีผลต่อค่าความหนืดมาก ลองดูนมข้นหวานเป็นตัวอย่าง เวลาเย็นๆจะหนืดมาก และหนืดน้อยเวลาร้อน น้ำมันที่ดีต้องไม่หนืดไปเวลาเครื่องเย็นเพื่อไปเลี้ยงเครื่องให้ทันและไม่เหลวไปเวลาเครื่องร้อนเพื่อปกป้องเครื่องได้เวลาอุณหภูมิสูง

น้ำมันเกรดเดียว เช่น SAE 30 จะมีความหนืดค่อนข้างคงที่ ทำให้ทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิบางช่วงเท่านั้น ทำให้เรามีน้ำมันสองเกรด เช่น SAE 5w-30 ซึ่งจะไหลดีทั้งเวลาที่เครื่องเย็นเพื่อไปหล่อเลี้ยงเครื่องให้ทันหลังสตาร์ท และปกป้องเครื่องด้วยความหนืดที่เพียงพอเวลาเรื่องทำงาน

oil-viscosity-number-2

ตารางเทียบน้ำมันที่เหมาะกับอุณหภูมิภายนอกต่างๆ

ใครgeekจัดอยากได้ค่าความหนืดเป๊ะๆเทียบดูในนี้ได้เลย
http://www.viscopedia.com/…/substances/sae-viscosity-grades/