มาตรฐานไส้กรอง เกร็ดความรู้จากผู้ผลิต

การจะบอกว่าไส้กรองตัวนึง มีคุณภาพดี หรือไม่ดีนั้น ต้องวัดกันจากผลการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน SAE ของอเมริกา หรือมาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น  วันนี้จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 1611
การทดลองสอบไส้กรองจะทำโดย นำน้ำมันที่มีค่าความหนืดที่ระบุตามมาตรฐาน เช่น SAE 20 ที่มีอุณหภูมิน้ำมันค่าหนึ่ง โดยจะค่อยๆใส่สารปนเปื้อนที่กำหนดโดยมาตรฐาน เช่น SOFTC-2A (ส่วนผสมของ Carbon Black, Ferric Oxide, PV Resin และน้ำมันแร่) และปล่อยน้ำมันที่ผสมสารปนเปื้อนนี้ให้ไหลผ่านไส้กรองที่ความเร็วค่าหนึ่ง (เช่น 10ลิตร/นาที)
การตรวจสอบมาตรฐานไส้กรอง
สิ่งที่เราต้องการรู้จากการทดสอบนี้หลักๆมี 2 อย่าง

1. อย่างแรกที่เราอยากรู้จากไส้กรองคืออายุการใช้งาน และความคงทนของกรอง (Durability/ Life)

ไส้กรองเมื่อมีสิ่งสกปรกติดบนกระดาษกรอง จะทำให้ความดันของน้ำมันลดลงเมื่อไหลผ่านกรอง ในการทดสอบเราจะวัดอายุการใช้งาน โดยเมื่อความดันน้ำมันตกลงถึงค่านึง จะถือว่าไส้กรองนั้นหมดอายุในการทดสอบ (เช่นเมื่อ Pa - Pb = 100kPa ค่าความดันที่ตกลงเราเรียกว่า ค่า Pressure drop)
เรายกตัวอย่างผลการทดสอบมาให้ดูในกราฟด้านล่าง
สังเกตว่าไส้กรอง A จะเริ่มทำให้ความดันน้ำมันตกเร็วขึ้นหลังผ่านไป 5 ชั่วโมง และตกถึง 100kPa เมื่อผ่านไป 15 ชั่วโมง
ในขณะที่ไส้กรอง B จะเริ่มทำให้ความดันน้ำมันตกเร็วขึ้นหลังผ่านไป 10 ชั่วโมง และตกถึง 100kPa เมื่อผ่านไป 20 ชั่วโมง
ในกรณีนี้จะได้ว่าไส้กรอง B มีอายุการทดสอบที่นานกว่า
การตรวจสอบมาตรฐานไส้กรอง

2. อีกปัจจัยที่เราต้องดูเปรียบเทียบคือ ประสิทธิภาพการกรอง (Filtering Efficiency)

ประสิทธิภาพการกรองเราวัดเป็นอัตราการกรอง เช่นก่อนน้ำมันผ่านมีสารปนเปื้อน 100% เมื่อผ่านกรองแล้ว เหลือสารปนเปื้อนออกมา 7% ประสิทธิภาพการกรองก็จะมีค่าเท่ากัน 93%
โดยจะวัดสองเวลา คือเวลาเริ่มต้นค่าหนึ่ง (ในกรณีตัวอย่างจะเริ่มวัดเมื่อผ่านไป 10 ชั่วโมงแรก) และอีกเวลาเมื่อกรองหมดอายุทดสอบ
จากกราฟตัวอย่างเราสามารถบอกได้ว่า ไส้กรอง B มีประสิทธิภาพการกรองที่ดีกว่าไส้กรอง A ทั้งเวลาเริ่มต้น และเวลาหลังหมดอายุทดสอบ