รถยนต์แต่ละรุ่น ใช้หัวเทียนเบอร์ไหนกันบ้าง?

รถยนต์แต่ละรุ่น ใช้หัวเทียนเบอร์ไหนกันบ้าง?

แนะนำดูใน Desktop หากดูผ่านมือถือ ให้ดูแนวนอน

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) OEM IRIDIUM Ruthenium
Cruze J300 F18D4 1.8 2009/05 - BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Optra 1JD19,1JJ19 LXT 1.6 2003/08 2013/12 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Sonic T300 A14XER 1.4 2011/06 - BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Zafira M75 Z18XER 1.8 2005/07 2010/06 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Zafira F75 Z18XE 1.8 2000/07 2005/06 BKR5EK BKR5EIX FR5AHX

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
Fiesta WS FB15 1.5 2012/01 - - LTR5IX-11 LTR5AHX
Ranger R10 F2D6 2.2 2002/03 2005/09 PTR5F-11 TR55IX TR5AHX 

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
Accord CB3 F20A2 2.0 1990-01 1993-12 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Accord CB3 F20A3 2.0 1990-01 1993-12 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Accord CD5 F22B1 2.2 1994-01 1997-12 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Accord CD5 F22B2 2.2 1994-01 1997-12 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Accord CG5 F23A1 2.3 1998-01 2002-12 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Accord CM6 J30A5 3.0 2006-04 2008-05 ZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Accord CM6 J30A4 3.0 2003-01 2005-12 ZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Accord CP2 K24Z2 2.4 2008-07 2012-09 ILZKR7B11S - LKR7AHX-S / LKR7BHX (กรณีรถมีเทอร์โบ )
Accord CP3 J35Z2 3.5 2008-06 2012-09 ILZKR7B11 - LKR7AHX-S / LKR7BHX (กรณีรถมีเทอร์โบ )
Brio DD1 L12B1 1.2 2011/01 - DIFR6D13 - FR6AHX-S
City GM2 L15A7 1.5 2009/07 2013/11 IZFR6K-13 IZFR6K-13 FR6BHX-S
City GD8 L15A1 1.5 2005/10 2008/07 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
City GM6 L15Z1 1.5 2014/9 - DILZKAR7C11S -
City GD8 L15A1 1.5 2004/09 2005-09 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Civic FD1,FD7 R18A1 1.8 2005/09 2012/12 IZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic FB R18Z1 1.8 2012/01 DILZKR7A11GS DILZKAR7C11S / ILZKR7B-11S LKR7AHX-S / LKR7BHX (กรณีรถมีเทอร์โบ )
Civic FD1,FD3 K20A3 2.0 2006/02 2012/02 IZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic ES1 D17A2 1.7 2001/01 2006/04 ZFR6J-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic FD1 R18A1 1.8 2005/09 2012/12 IZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic FD7 R18A2 1.8 2006/02 2013/05 IZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic FD7 R18A2 1.8 2006/02 2013/05 IZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Civic EK1 D16Y8 1.6 1995/10 2000/09 ZFR5F-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
Civic EG4 D15B2 1.5 1991-10 1995-11 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Civic EG4 D15Z1 1.5 1991-10 1995-12 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Civic EG4 D15Z3 1.5 1994-09 1995-11 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Civic EG8 D15B2 1.5 1993-01 1995-10 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
CR-V RD1,RD3 B20Z3 2.0 1999/01 2002/02 ZFR6F-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RD1,RD3 B20B9 2.0 1999/04 2000/12 ZFR6F-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RD1 B20B3 2.0 1997/02 1999/04 ZFR6F-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RD5,RD8 K20A4 2.0 2002/03 2006/09 ZFR6F-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RD5 K20A5 2.0 2002/03 2006/09 ZFR6F-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RD7 K24A1 2.4 2002-03 2006-09 ZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
CR-V RE2 R20A1 2.0 2006-10 2012-06 ZFR6K-11 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Freed GB3 L15A7 1.5 2009/03 - IZFR6K13 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
HR-V RU5 R18Z7 1.8 2014/01 - DILZKR7A11GS DILZKAR7C11S / ILZKR7B-11S LKR7AHX-S / LKR7BHX (กรณีรถมีเทอร์โบ )
Jazz GE8 L15A7 1.5 2008/07 2015/12 IZFR6K-13 ZFR6FIX-11 FR6BHX-S
Jazz GD8 L15A 1.5 2002/04 2008/07 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
Trooper UB 6VD1 3.2 1991/08 1998/07 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Vertex EK3 D16A1 1.6 1996/07 2001/03 ZFR5J-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
2 DE14 ZY05 1.5 2010/05 2015/02 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
2 DE14,DH13 ZY05 1.5 2007-10 2014-11 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
3 BK14 Z627 1.6 2005-04 2009-06 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
3 BK12 Z627 1.6 2005-04 2013-05 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
3 BK14 LFN8 2.0 2006-03 2009-01 TR5AI-13 -
3 BK14 LF72 2.0 2004-04 2006-03 TR5AI-13 -
3 BM2 PEX2 2.0 2014-11 - TR5AI-13 -
3 BK12 LF50 2.0 2003-10 2006-03 TR5AI-13 -
3 BK12 LFN8 2.0 2006-03 2009-01 TR5AI-13 -
3 BK12 LF72 2.0 2004-04 2006-03 TR5AI-13 -
3 BK12 LFN7 2.0 2006-03 2009-12 TR5AI-13 -
323 BG1 B67L 1.6 1989-08 1996-10 BKR6E-11 BKR6EIX
323 Protege BJ12 ZM40 1.6 2001-01 2004-05 ZFR5J-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
324 Protege BA1 D6DK 1.6 1994-08 1998-09 ZFR5J-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
325 Protege BA1 ZKF48 2.0 1994-07 1998-09 BKR5E-11 BKR5EIX FR5AHX
326 Protege BJ12 SP20 2.0 2000-02 2004-05 BKR5E-11 BKR5EIX FR5AHX
B-Serie UN1 G6Y1 2.6 1999-02 2006-11 ZFR5J-11 ZFR5FIX-11 FR5BHX
CX5 KE19,KEC9,KEF9 PEY7 2.0 2012-02 - DILKAR7F8 - LKAR7AHX-S
MX5 NB18 BP6J 1.8 2002-08 2003-07 BKR5E-11 BKR5EIX FR5AHX
RX8 SE17 N3Z3 1.3 2003-11 2008-03 Leading side : RE7C-L -
Tribute CZ94 AJ03 3.0 2003-12 2007-03 - TR55IX
Tribute U081 AJ03 3.0 2000-11 2003-11 - TR55IX
Tribute CZ94 L3VE 2.3 2003-12 2007-03 TR5AI-13 -

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
Lancer CS3A 4G18 1.6 2003/06 2011/12 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Lancer CB2A 4G15P 1.5 1991/09 1995/08 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CK8A 4G63 2.0 1995/09 1999/08 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Pajero Sport KG5W 4G64 2.4 2009/11 2015/12 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Space Wagon NA4W 4G69 2.4 2004/10 2013/12 LZFR6AI - LFR6AHX-S / LFR6BHX
Triton KA5T 4G64 2.4 2005/11 2015/12 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Galant EA5A 6A13DOHC 2.5 1996-09 2001-12 PFR6J - FR6AHX-S
Lancer CS5A 4G93DOHC 1.8 2003-09 2007-03 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CB1A 4G13M 1.3 1991-06 1995-02 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CB1A 4G13M 1.3 1991-06 1995-02 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CM5A 4G93DOHC 1.8 1995-09 1999-08 BKR6E BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CK4A 4G92 1.6 1995-09 2003-08 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CK4A 4G93 1.6 1995-09 2003-08 BKR6E-12 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CK5A 4G93DOHC 1.8 1995-09 1998-10 BKR6E BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CB4A 4G92 1.6 1992-06 1995-08 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CB4A 4G92 1.6 1991-12 1995-08 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CS3A 4G18 1.6 2000-06 2003-08 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CK2A 4G15M 1.5 1995-09 1999-08 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CK2A 4G15DOHC 1.5 1996-07 2003-08 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CK2A 4G15M 1.5 1995-09 1999-08 BP5ES BPR5EIX FR5BHX
Lancer CB5A 4G93DOHC 1.8 1992-06 1995-08 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Lancer CS9A 4G63DOHC 2.0 2003-01 2007-07 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Lancer CS5A 4G93DOHC 1.8 2001-10 2004-12 BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Outlander CU5W 4G69 2.4 2003-10 2006-10 LZFR6AI - LFR6AHX-S
Outlander CU5W 4G69 2.4 2003-10 2006-10 LZFR6AI - LFR6AHX-S
Pajero KG6W 6B31 3.0 2012-01 2015-12 ILKR7B-8 - LKR7BHX
Triton KJ4T 4G64 2.4 2014-11 - BKR6E-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK NGK IRIDIUM NGK-Ruthenium
Almera N17T HR12DE 1.2 2011/09 - DILKAR6A11 - LKAR6AHX
Caravan GE25,VE25 KA24DE 2.4 2001/05 2012/11 BKR5E-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Cefiro A32 VQ20DE 2.0 1994/10 1999/12 PFR5G-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Cefiro A33 VQ20DE 2.0 2000/01 2003/08 PFR6G-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
March K13T,K13Z HR12DE 1.2 2010/05 - DILKAR6A11 - LKAR6AHX
Navara D40T,D40TT QR25DE 2.5 2012/03 - LFR5A-11 LFR5AIX-11 LFR5AHX
NV Pick-Up Y10 GA16DS 1.6 1990/10 1999/04 BKR6E BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Sunny B15 QG15DE 1.5 1995/07 2000/03 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Sunny N16 QG16DE 1.6 2000/04 2003/09 BKR5E BKR5EIX-11 FR5AHX
Sunny Neo G10 QG16DE 1.6 2002/08 2006/06 BKR5E BKR5EIX-11 FR5AHX
Sunny Neo G10 QG16DE 1.6 2000/01 2002/07 BKR5E BKR5EIX-11 FR5AHX
Sunny Neo G10 SR16VE 1.6 2000/04 2003/09 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Sylphy B17T HR16DE 1.6 2012/07 - LZKAR6AP-11 PLZKAR6A-11 LKAR6AHX
Teana J31 VQ23DE 2.3 2003/10 2008/06 PLFR5A-11 - LFR5AHX
Teana J32 MR20DE 2.0 2008/10 2015/12 PLZKAR6A-11D PLZKAR6A-11 LKAR6AHX

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK IRIDIUM Ruthenium
Carry GC415 G16ASOHC 1.6 2004/10 2015/12 BKR6E BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Carry GC415 G16A 1.6 1999/10 2004/09 BKR6E BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Swift ZC72S K12B 1.2 2012/08 - KR6A-10 DCPR6EIX

________________________________________

รุ่นรถ ตัวถัง เครื่องยนต์ ความจุ From To(till) NGK NGK IRIDIUM NGK-Ruthenium
Avanza F601 K3VE 1.3 2002/09 2011/10 BKR6EYA-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Avanza F652 3SZVE 1.5 2011/11 2015/07 DCPR7EA-9 DCPR7EIX
Avanza F602 3SZVE 1.5 2006/09 2011/12 DCPR7EA-9 DCPR7EIX
Camry ACV30,ACV36 2AZFE 2.4 2001/11 2006/11 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry MCV30 1MZFE 3.0 2001/09 2011/09 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry ACV41 1AZFE 2.0 2006/01 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry SXV20 5SFE 2.2 1997/08 2002/09 BKR6EP-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry ACV40 2AZFE 2.4 2006/01 2011/09 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry ACV51 1AZFE 2.0 2011/09 - BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Camry SXV10 5SFE 2.2 1991/06 1996/08 BKR6EP-11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Camry ACV31 1AZFE 2.0 2001/08 2006/11 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Corolla ZZA120 1NFE 1.5 1999/09 2001/10 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla AE111 4AFE 1.6 1997/01 2000/02 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla AE101 4AFE 1.6 1991/09 1995/07 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla EE90 2E 1.3 1987/05 1992/04 BP5EY BPR5EIX-11 FR5BHX
Corolla EE100 2E 1.3 1992/05 1997/04 BP6EY BPR6EIX-11 FR6BHX-S
Corolla AE92 4AGE 1.6 1987/05 1992/04 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corolla AE92 4AFE 1.6 1989/09 1992/04 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corolla EE101 4EFE 1.3 1992/07 1995/09 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla Altis ZZE121 3ZZFE 1.6 2002/05 2008/03 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla Altis ZZE122 1ZZFE 1.8 2001/11 2005/07 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Corolla Altis ZRE141 1ZRFE 1.6 2010/07 2013/06 LKAR7B11 ILKAR7B11 LKAR7AHX-S
Corolla Altis ZRE142 2ZRFE 1.8 2010/08 2013/06 LKAR7B11 ILKAR7B11 LKAR7AHX-S
Corolla Altis ZRE143 3ZRFE 2.0 2010/07 2013/06 LKAR7B11 ILKAR7B11 LKAR7AHX-S
Corona ST171 3SFE 2.0 1987/12 1992/01 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona ST171 3SGF 2.0 1987/12 1992/02 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona ST191 3SFE 2.0 1992/02 1997/09 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona AT171 4AFE 1.6 1989/06 1992/01 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona AT171 4AF 1.6 1987/12 1989/10 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona AT190 4AFE 1.6 1992/02 1997/09 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona EXIV ST191 3SFE 2.0 1993/10 1995/09 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona EXIV AT190 4AFE 1.6 1993/10 1995/09 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona Exsior ST191 3SFE 2.0 1996/07 2000/12 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Corona Exsior AT190 4AFE 1.6 1996/07 2000/12 BCPR5EY-11 BCPR5EIX-11 FR5BHX
Fortuner RZN205 2TRFE 2.7 2004/06 2015/05 LFR6C-11 LFR6AIX-11 LFR6AHX-S / LFR6BHX ( เครื่องเทอร์โบ )
Hilux Revo TGN111,TGN121,TGN136 2TRFE 2.7 2015/05 - BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Hilux Vigo TGN16,TGN26 2TRFE 2.7 2005/08 2015/05 LFR6C-11 LFR6AIX-11 LFR6AHX-S / LFR6BHX ( เครื่องเทอร์โบ )
Innova TGN40 1TRFE 2.0 2004/08 - LFR6C-11 LFR6AIX-11 LFR6AHX-S / LFR6BHX ( เครื่องเทอร์โบ )
RAV 4 SXA11 3SFE 2.0 1994/06 2000/06 BKR6EKB-11 BKR6EIX-11 FR6BHXS
Soluna AL50 5AFE 1.5 1996/12 2003/06 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Soluna Vios AXP51 1NZFE 1.5 2002/07 2006/09 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Vios NCP93 1NZFE 1.5 2007/08 2013/04 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Vios NCP150 1NZFE 1.5 2013/05 - BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Wish ZNE14G 1ZZFE 1.8 2003/04 2009/03 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Wish ZNE10G 1ZZFE 1.8 2003/04 2009/03 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Wish ANE10G,ANE11W 1AZFSE 2.0 2003/04 2009/03 IFR6T11 BKR6EIX-11 FR6AHX-S
Yaris NCP91 1NZFE 1.5 2005/11 2012/12 BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX
Yaris NSP152 3NRFE 1.2 2013/10 - DILKAR6A11 -
Yaris NCP131 1NZFE 1.5 2010/12 - BKR5EYA-11 BKR5EIX-11 FR5AHX

ดูตารางหัวเทียนมอเตอร์ไซค์

สอบถามสินค้า ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นจาก TARADFILTER ได้ที่

เพิ่มเพื่อน