4 ระยะดูแลเครื่องยนต์

4 ระยะดูแลเครื่องยนต์ ที่เจ้าของรถ ควรรู้

ระยะที่ 1 : 5,000 - 10,000 กิโลเมตร

ระยะนี้ควรเปลี่ยน "น้ำมันเครื่อง" และ"ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)"
น้ำมันหากปราศจากการกรองจะทำให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปทำให้พื้นผิวเครื่องยนต์เสียหายได้ สังเกตดูสีน้ำมันให้ดีอย่าให้ดำเกินไป

ระยะที่ 2: 20,000กิโลเมตร หรือทุกๆปี

ควรเปลี่ยน "ไส้กรองอากาศ (Air Filter)" และเป่าทำความสะอาดทุก 3,000-5,000กิโลเมตร

ระยะที่ 3: 20,000-40,000 กิโลเมตร

ควรเปลี่ยน "น้ำมันเกียร์" และ"ไส้กรองน้ำมันเกียร์ (Gear Oil Filter)"
หากมีเสียงหอน เวลาเดินเครื่อง เป็นสัญญาณว่าเกียร์อาจมีการเสียดสีหรือใกล้พังได้ ให้รีบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์

ระยะที่ 4 : 40,000กิโลเมตร หรือทุกสองปี

ควรเปลี่ยน"ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter)"
สังเกตถ้ากำลังเครื่องตก หรือเชื้อเพลิงไหลเข้าปั๊มหัวฉีดไม่ทันควรรีบเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงทันที