,

FULL ชุดกรองเครื่อง กรองโซล่า ISUZU เครื่อง 6SD1-TC (320HP) [ GXZ23 Euro II ] [1-OIS046, 1-OIS003, 1-FIS433, 1-FIS026]


FULL ชุดกรองน้ำมันเเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU เครื่อง 6SD1-TC (320HP) [ GXZ23 Euro II ]

759.00 ฿

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ชุดกรองเครื่อง กรองโซล่า ISUZU เครื่อง 6SD1-TC (320HP) [ GXZ23 Euro II ] [1-OIS046, 1-OIS003, 1-FIS433, 1-FIS026]

 

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OIS046 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OIS003 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS433 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [  1-FIS026 ] 1 ชิ้น

 

 

กรองน้ำมันเครื่อง FULL เบอร์ 1-OIS046

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-OIS046

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU DECA270 HP., FXZ

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

250 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

120 mm

เกลียว :

1.3/8"-16

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเครื่อง FULL เบอร์ 1-OIS003

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-OIS003

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU JCM-6BD1

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

160 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

104 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

49/15 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL เบอร์ 1-FIS433

1-FIS433

กรองเครื่องรุ่น :

1-FIS433

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU 10สูบ,10PE1,CXZ

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

159 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

100 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

15 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL เบอร์ 1-FIS026

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น :

1-FIS026

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU DECA270 HP (เกรดพิเศษ)

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

95 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

95 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

28/0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…