FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU DECA ใหม่ 6HH1,6HE1 #8-94394-079-1 [1-FIS437]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU DECA ใหม่ 6HH1,6HE1

87.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU DECA ใหม่ 6HH1,6HE1 #8-94394-079-1 [1-FIS437]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS437
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 100 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 80 mm
เกลียว : 3/4"-16
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 8-94394-079-1

 

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

100 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

80 mm

เกลียว

3/4"-16

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter