FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU JUMBO FV / FX / CQ #1-87810-367-0 / 8-97915746-0 [1-FIS049]


กรองดักน้ำ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU JUMBO FV / FX / CQ

149.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU JUMBO FV / FX / CQ #1-87810-367-0 / 8-97915746-0 [1-FIS049]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS049
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 200 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 110 mm
รูใน : 46 / 16 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 1-87810-367-0 / 8-97915746-0

 

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

200 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

110 mm

รูใน

46 / 16 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter