FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU ROCKY / JCM / DA-120 #9-88511191-1 [1-FIS021]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU ROCKY / JCM / DA-120

50.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU ROCKY / JCM / DA-120 [1-FIS021]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS021
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 105 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 74 mm
รูใน : 16 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 8-97913-800-0

 

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

105 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

74 mm

รูใน

16 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter