FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (2ชิ้น) ไส้กรองพร้อมฐาน รุ่นใหม่ทนพิเศษ สำหรับรถ Chevrolet Colorado / Captiva Diesel / Trailblazer #94771044, 95174479 [ 1-FCV007 ]


กรองดักน้ำ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Chevrolet Colorado / Captiva Diesel / Trailblazer

590.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (2ชิ้น) ไส้กรองพร้อมฐาน รุ่นใหม่ทนพิเศษ สำหรับรถ Chevrolet Colorado / Captiva Diesel / Trailblazer #94771044, 95174479 [ 1-FCV007 ]

แทนเบอร์ OEM : 94771044 / 95174479

กรองโซล่ารุ่น : 1-FCV007
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 92 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 66 mm
รูใน : 10 mm
อายุการใช้งาน : 40,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

92 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

66 mm

รูใน

10 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter