FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 2.4, 2.8 Diesel [1-FTT168]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 2.4, 2.8 Diesel

255.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 2.4, 2.8 Diesel [1-FTT168]

กรองอากาศรุ่น : 1-FTT168
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 87 / 81 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 30 / 0 mm
ความสูง : 92 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Toyota 23390-0L070

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

87 / 81 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

30 / 0 mm

ความสูง

92 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter