FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Nissan URVAN E24,3.0 ZDI #16403-59E00 [ 1-FNS086 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Nissan URVAN E24,3.0 ZDI

175.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Nissan URVAN E24,3.0 ZDI #16403-59E00 [ 1-FNS086 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FNS086
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 94 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 138 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 16403-59E00

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

94 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

138 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter