FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Nissan Big-M TD27 #16403-Z7000 [ 1-FNS081 / 1-FIS019 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Nissan Big-M TD27

60.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Nissan Big-M TD27 #16403-Z7000 [ 1-FNS081 / 1-FIS019 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FNS081 / 1-FIS019
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 80 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 89 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 16403-Z7000

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

80 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

89 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter