FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi TRITON 2.4D. 2015 #1770A337 [ 1-FMS538 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi TRITON 2.4D. 2015

355.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi TRITON 2.4D. 2015 #1770A337 [ 1-FMS538 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FMS538
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 84/72 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 12/0 mm
ความสูง : 71 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 1770A337, 1770A338, 23390-0L050

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

84/72 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

12/0 mm

ความสูง

71 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter