FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5, 3.2L Fuel Filter used for Mitsubishi Triton [1-FMS531]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5, 3.2L

175.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Mitsubishi Triton  มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5, 3.2L Fuel Filter used for Mitsubishi Triton [1-FMS531]

กรองอากาศรุ่น : 1-FMS531
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 102 mm
  เกลียว : M20P1.5
ความสูง : 90 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 1770A012 T, 1770A177

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

102 mm

เกลียว

M20P1.5

ความสูง

90 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter