FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MITSUBISHI L200-CYCLONE ไซโคลน และStrada มิตซูบิชิ L200 ไซโคลน-สตราด้า #MB220900 [1-FMS228]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง MITSUBISHI L200-CYCLONE ไซโคลน และStrada มิตซูบิชิ L200 ไซโคลน-สตราด้า

175.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MITSUBISHI L200-CYCLONE ไซโคลน และStrada มิตซูบิชิ L200 ไซโคลน-สตราด้า #MB220900 [1-FMS228]

กรองอากาศรุ่น : 1-FMS228
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 95 mm
  เกลียว : M20P1.5
ความสูง : 138 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : MB220900

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

59 mm

เกลียว

M20P1.5

ความสูง

138 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter