FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Isuzu D-Max อีซูซุ ดีแม็ก 3.0 VGS [1-FIS441]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Isuzu D-Max อีซูซุ ดีแม็ก 3.0 VGS

160.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Isuzu D-Max อีซูซุ ดีแม็ก 3.0 VGS [1-FIS441]

กรองอากาศรุ่น : 1-FIS441
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 105 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 20 / 0 mm
ความสูง : 89 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Isuzu8-98036-321-0

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

105 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

20/0 mm

ความสูง

89 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter