FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Isuzu D-Max TFR ปี 1991-2002 อีซูซุ Rodeo 3.0 ปี 2004-2009 [1-FIS435]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Isuzu D-Max TFR ปี 1991-2002 อีซูซุ Rodeo 3.0 ปี 2004-2009

85.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Isuzu D-Max TFR ปี 1991-2002 อีซูซุ Rodeo 3.0 ปี 2004-2009 [1-FIS435]

กรองอากาศรุ่น : 1-FIS435
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 80 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 100 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Isuzu8-97288-947-0

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

80 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

100 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter