FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ ISUZU DMax Common Rail 4JJ1 2.5, 3.0 , MU-X 3.0L, TOYOTA INNOVA 2.5, FORTUNER 2.5L [ 1-FIS052 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU DMax Common Rail 4JJ1 2.5, 3.0 , MU-X 3.0L, TOYOTA INNOVA 2.5, FORTUNER 2.5L

140.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ ISUZU DMax Common Rail 4JJ1 2.5, 3.0 , MU-X 3.0L, TOYOTA INNOVA 2.5, FORTUNER 2.5L [ 1-FIS052 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FIS052
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 87 / 74 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 31 / 10 mm
ความสูง : 55 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Toyota 23390-0L010, 8-98159693-0

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

87/74 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

31/10 mm

ความสูง

55 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter