FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MAZDA BT50 2.5,3.0 ปี 2006-2011, Ford Ranger 2.5, 3.0L # WE01-13-ZA5A [1-FFD299]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ ตัวเก่า, Mazda Fighter มาสด้า ไฟเตอร์

220.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MAZDA BT50 2.5,3.0 ปี 2006-2011, Ford Ranger 2.5, 3.0L # WE01-13-ZA5A [1-FFD299]

กรองอากาศรุ่น : 1-FFD299
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 98 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 137 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : WE01-13-ZA5A

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

98 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

137 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter