FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ ตัวเก่า, Mazda Fighter มาสด้า ไฟเตอร์ #WL81-13-ZA5 [1-FFD297]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ ตัวเก่า, Mazda Fighter มาสด้า ไฟเตอร์

220.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ ตัวเก่า, Mazda Fighter มาสด้า ไฟเตอร์ #WL81-13-ZA5 [1-FFD297]

กรองอากาศรุ่น : 1-FFD297
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 66 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 130 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : WL81-13-ZA5

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

90 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

130 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter