FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง CHEVROLET CAPTIVA 2.0 / 2.2 Diesel ‘2013 #95174479 [ 1-FCV004 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง CHEVROLET CAPTIVA 2.0 / 2.2 Diesel ‘2013

245.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง CHEVROLET CAPTIVA 2.0 / 2.2 Diesel '2013 #95174479 [ 1-FCV004 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FCV004
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 66 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 0/11 mm
ความสูง : 64 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 95174479

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

66 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

0/11 mm

ความสูง

64 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter