FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Chevrolet Corolado 2.5, 2.8D-COMM. ‘2012 #94771044 [ 1-FCV003 ]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Chevrolet Corolado 2.5, 2.8D-COMM. ‘2012

245.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Chevrolet Corolado 2.5, 2.8D-COMM. '2012 #94771044 [ 1-FCV003 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-FCV003
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 66 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 10 mm
ความสูง : 92 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 94771044

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

66 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

10 mm

ความสูง

92 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter