,

D.I.D โซ่ ดี.ไอ.ดี PRO STREET รุ่น VX-SERIES 525 VX3 สีทอง มีโอริง X-RING [ DID 525-130 VX3 ]


 • สำหรับมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์
 • DID VX-Series เทคโนโลยีอันทันสมัย มีความเหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ Off road 250 cc – 1000 cc
 • คุณสมบัติคุ้มค่ากับราคา
 • มีประสิทธิภาพสูง ใช้ X-Ring มีแรงเสียดทานต่ำ สามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม
 • D.I.D VX-Series รับประกัน 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
 • รับประกันผลิตภัณฑ์ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ-ขายและใช้ในประเทศไทย
 • กรณีผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
 • กรณีพบความผิดปกติของโซ่ตั้งแต่แกะกล่อง เปลี่ยนเส้นใหม่ทันที
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประเภทที่ใช้การแข่งขัน หากนำไปใช้แล้วเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ จะไม่รับประกัน
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องและชำรุดเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ, ใช้ผิดประเภท, ติดตั้งผิดวิธี, ขาดการดูแลรักษา, ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน
 • ควรใส่สินค้าให้ตรงรุ่นการใช้งานปกติ มิฉะนั้นจะหลุดจากประกันทันที

3,600.00 ฿

เหมาลัง 25 เส้นลด 15%

DID D.I.D logo

D.I.D โซ่ ดี.ไอ.ดี PRO STREET รุ่น VX-SERIES 525 VX3 สีทอง มีโอริง X-RING [ DID 525-130 VX3 ]

ชนิดโอริง :

X-RING

ขนาดโซ่เบอร์ :

525

สีประกบนอก :

ทอง

สีประกบใน :

ทอง

แรงกระชากเฉลี่ยที่ทนได้ :

41.0 kN

 

D.I.D โซ่ ดี.ไอ.ดี PRO STREET รุ่น VX-SERIES 525 VX3 สีทอง มีโอริง X-RING [ DID 525-130 VX3 ]

 

D.I.D โซ่ ดี.ไอ.ดี PRO STREET รุ่น VX-SERIES 525 VX3 สีทอง มีโอริง X-RING [ DID 525-130 VX3 ]

 

D.I.D โซ่ ดี.ไอ.ดี PRO STREET รุ่น VX-SERIES 525 VX3 สีทอง มีโอริง X-RING [ DID 525-130 VX3 ]

SOLID BUSH D.I.D DID

 

DID D.I.D SPEC

 

➡️ สำหรับมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์

➡️ DID VX-Series เทคโนโลยีอันทันสมัย มีความเหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ Off road 250 cc - 900 cc➡️ คุณสมบัติคุ้มค่ากับราคา

➡️ มีประสิทธิภาพสูง ใช้ X-Ring มีแรงเสียดทานต่ำ สามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม

➡️ D.I.D VX-Series รับประกัน 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

➡️ รับประกันผลิตภัณฑ์ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ-ขายและใช้ในประเทศไทย

➡️ กรณีผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน

➡️ กรณีพบความผิดปกติของโซ่ตั้งแต่แกะกล่อง เปลี่ยนเส้นใหม่ทันที

➡️ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประเภทที่ใช้การแข่งขัน หากนำไปใช้แล้วเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ จะไม่รับประกัน

➡️ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องและชำรุดเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ, ใช้ผิดประเภท, ติดตั้งผิดวิธี, ขาดการดูแลรักษา, ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน

➡️ ควรใส่สินค้าให้ตรงรุ่นการใช้งานปกติ มิฉะนั้นจะหลุดจากประกันทันที

 

______________________________

ชนิด O-ring

X-RING

ขนาดโซ่

525-130

รถที่ใส่ได้

สูงสุด 1000cc