,

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VDS สีทอง มี O-RING [ DID 520 VDS ]


DID 520VDS

2,310.00 ฿

เหมาลัง 25 เส้นลด 15%

DID D.I.D logo

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VDS สีทอง มี O-RING [ DID 520 VDS ]

ชนิดโอริง :

O-RING

ขนาดโซ่เบอร์ :

520

สีประกบนอก :

ทอง

สีประกบใน :

เหล็กติดรถ

แรงกระชากเฉลี่ยที่ทนได้ :

32.00 kN

 

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VDS สีทอง มี O-RING [ DID 520 VDS ]

 

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VDS สีทอง มี O-RING [ DID 520 VDS ]

 

SOLID BUSH D.I.D DID

 

DID D.I.D SPEC

 

➡️ D.I.D VDS รับประกัน 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
➡️ รับประกันผลิตภัณฑ์ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ-ขายและใช้ในประเทศไทย
➡️ กรณีผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
➡️ กรณีพบความผิดปกติของโซ่ตั้งแต่แกะกล่อง เปลี่ยนเส้นใหม่ทันที
➡️ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประเภทที่ใช้การแข่งขัน หากนำไปใช้แล้วเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ จะไม่รับประกัน
➡️ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องและชำรุดเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ, ใช้ผิดประเภท, ติดตั้งผิดวิธี, ขาดการดูแลรักษา, ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน
➡️ ควรใส่สินค้าให้ตรงรุ่นการใช้งานปกติ มิฉะนั้นจะหลุดจากประกันทันที

______________________________

ชนิด O-ring

O-RING

ขนาดโซ่

520

รถที่ใส่ได้

สูงสุด 650cc