PIAGGIO บูชแท่นเครื่อง อะไหล่แท้ สำหรับ เวสป้า Vespa รุ่น Primavera / Sprint125 / Sprint150 / S125 / LX125 / GTS150 [ 1A008919R ]


บูชแท่นเครื่อง

  • ใช้สำหรับ Vespa – GTS125 / GTS150 / LX125 / Primavera125 / Primavera150 / Primavera50 / S125 / Sprint125
  • ใช้สำหรับ Piaggio – Fly150 / Liberty125 / Liberty50 / Medley125 / Medley150 / ZIP50

200.00 ฿

PIAGGIO บูชแท่นเครื่อง อะไหล่แท้ สำหรับ เวสป้า Vespa รุ่น Primavera / Sprint125 / Sprint150 / S125 / LX125 / GTS150 [ 1A008919R ]

 

PIAGGIO บูชแท่นเครื่อง อะไหล่แท้ สำหรับ เวสป้า Vespa รุ่น Primavera / Sprint125 / Sprint150 / S125 / LX125 / GTS150 [ 1A008919R ]

PIAGGIO บูชแท่นเครื่อง อะไหล่แท้ สำหรับ เวสป้า Vespa รุ่น Primavera / Sprint125 / Sprint150 / S125 / LX125 / GTS150 [ 1A008919R ]

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
Brand

Piaggio Vespa

เบอร์แท้

1A008919R

รุ่นรถ

Vespa Primavera / Sprint125 / Sprint150 / S125 / LX125 / GTS150