,

MOTUL 3100 GOLD 4T [ 10w-40 ] Technosynthese น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ บรรจุ 1 ลิตร ( จำนวน 1 ขวด )


น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

265.00 ฿

 

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

MOTUL 3100 GOLD 4T [ 10w-40 ] Technosynthese น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ บรรจุ 1 ลิตร ( จำนวน 1 ขวด )

Brand : MOTUL
รุ่น : 3100 GOLD 4T
ความหนืด : 10w-40
ความจุ : 1 ลิตร
มาตรฐาน : API : SM / JASO : MA2
ระยะถ่าย : 5,000 กิโลเมตร

 

MOTUL 3100 GOLD 4T [ 10w-40 ] Technosynthese น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ บรรจุ 1 ลิตร ( จำนวน 1 ขวด )

MOTUL 3100 GOLD 4T [ 10w-40 ] Technosynthese น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ บรรจุ 1 ลิตร ( จำนวน 1 ขวด )

ความหนืด

10w-40

ความจุ

1 ลิตร

API

SM

JASO

MA2

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…