, ,

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ SHELL ADVANCE ULTRA [ 15w-50 ] ใช้สำหรับ Royal Enfield Himalayan


ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Royal Enfield Himalayan

1,019.00 ฿

ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ SHELL ADVANCE ULTRA [ 15w-50 ] พร้อมกรองเครื่อง ใช้สำหรับ Royal Enfield Himalayan

สินค้าในชุด จำนวน
น้ำมันเครื่อง SHELL ADVANCE ULTRA : GROUP III [ 15W-50 ] 2 ขวด
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER [ FR-RE003 ] 1 ชิ้น

 

Himalayan

ใช้สำหรับรถรุ่น :

Royal Enfield Himalayan

 

__________________________________________________

น้ำมันเครื่อง SHELL ADVANCE ULTRA

SHELL ADVANCE ULTRA 15W-50-2

รุ่น :

SHELL ADVANCE ULTRA : GROUP III

ความหนืด :

SAE : 15w-50

มาตรฐาน :

API SN / JASO : MA2

ความจุ :

1 ลิตร ( จำนวน 2 ขวด )

ระยะถ่าย :

5,000 Km

 

__________________________________________________

 

 

FULL RAZER ไส้กรองน้ำมันเครื่อง [ FR-RE003 ]

FULL RAZER [ FR-RE003 ] ไส้กรองน้ำมันเครื่องพร้อมยางโอริง ใช้สำหรับ Royal Enfield Himalayan

กรองเครื่องรุ่น :

FR-RE003

วาล์ว Bypass :

YES

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

วัสดุยางปะเก็น :

Nitrile Rubber

ความสูง :

35.3 mm ( ไม่รวมยาง ) / 38 mm ( รวมยาง )

รูใน :

15.7 mm

ความโต :

49.4 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

__________________________________________________

ไส้กรอง

FULL RAZER [ FR-RE003 ] – 1 ชิ้น

น้ำมันเครื่อง

SHELL ADVANCE ULTRA [ 15w-50 ] – 2 ลิตร

ใช้กับรถรุ่น

Royal Enfield Himalayan

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…