,

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] , น้ำมันเฟืองท้าย IPONE TRANS SCOOT [ 80w-90 ] พร้อมกรองเครื่อง ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ New Vespa


ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ New Vespa

1,565.00 ฿

ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] , น้ำมันเฟืองท้าย IPONE TRANS SCOOT [ 80w-90 ] พร้อมกรองเครื่อง ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ New Vespa

สินค้าในชุด จำนวน
น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] 2 ขวด
น้ำมันเฟืองท้าย IPONE TRANS SCOOT [ 80w-90 ] ความจุ 125 มิลลิลิตร 2 หลอด
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER [ FR-183 ] 1 ชิ้น

 

ใช้สำหรับรถรุ่น :

New Vespa

 

__________________________________________________

 

 

น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO PLUS ESTER เบอร์ [ 10w-40 ]

Brand : IDEMITSU
ความหนืด : 10w-40
ความจุ : 1 ลิตร (จำนวน 2 ขวด)
มาตรฐาน JASO : MA2
ระยะถ่าย : 5,000 กิโลเมตร

 

__________________________________________________

 

 

น้ำมันเฟืองท้าย IPONE TRANS SCOOT

Trans Scoot 80W90-01

Brand :

IPONE

รุ่น :

TRANS SCOOT

ความหนืด :

80w-90

ความจุ :

125 มิลลิลิตร ( จำนวน 2 ขวด )

มาตรฐาน :

API : GL5

ระยะถ่าย :

5,000 กิโลเมตร

 

__________________________________________________

 

 

FULL RAZER ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

FULL RAZER ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ VESPA [ FR-183 / P-002 (ชื่อเก่า) ]

กรองเครื่องรุ่น :

FR-183

ยางกันกลับ :

YES

วาล์ว Bypass :

YES

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

วัสดุยางปะเก็น :

Nitrile Rubber

ความสูง :

78 mm

ความโต :

55 mm

เกลียว :

M14 x 1.5

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

__________________________________________________

กรองเครื่อง

FULL RAZER [ FR-183 ] – 1 ชิ้น

น้ำมันเครื่อง

IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] – 2 ขวด

น้ำมันเฟืองท้าย

IPONE Trans Scoot [ 80w-90 ] – 2 ขวด

ใช้กับรถรุ่น

New Vespa

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…