, ,

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] พร้อมกรองเครื่อง ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ Stallion Centaur Max 250


ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Stallion Centaur Max 250

1,079.00 ฿

ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] พร้อมกรองเครื่อง ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ Stallion Centaur Max 250

สินค้าในชุด จำนวน
น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] 2 ขวด
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER [ FR-136 ] 1 ชิ้น

 

ใช้สำหรับรถรุ่น :

Stallion Centaur Max 250

 

__________________________________________________

 

 

น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO PLUS ESTER เบอร์ [ 10w-40 ]

Brand : IDEMITSU
ความหนืด : 10w-40
ความจุ : 1 ลิตร (จำนวน 2 ขวด)
มาตรฐาน JASO : MA2
ระยะถ่าย : 5,000 กิโลเมตร

 

__________________________________________________

 

 

FULL RAZER ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

FULL RAZER กรองน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 【 FR-136 】 ใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ SUZUKI DR250, TU250, STALLION CT250 MAX

กรองเครื่องรุ่น :

FR-136

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

32 mm

รูใน :

16 mm

ความโต :

60 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

__________________________________________________

กรองเครื่อง

FULL RAZER [ FR-136 ] – 1 ชิ้น

น้ำมันเครื่อง

IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] – 2 ขวด

ใช้กับรถรุ่น

Stallion Centaur Max 250

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…