FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG GS 2.0T #10105963 [ 1-OMG004 ]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ MG GS 2.0T

115.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG GS 2.0T #10105963 [ 1-OMG004 ]

แทนเบอร์ OEM : 10105963

➡️ ใช้กับ : MG GS 2.0T

กรองเครื่องรุ่น : 1-OMG004
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 17 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 56 mm
เกลียว : 14/25
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

17 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

56 mm

เกลียว

14/25

รูปแบบสินค้า

Oil Filter