FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG 6,7,ZS,GT #10276597 [ 1-OMG002 ]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ MG 6,7,ZS,GT

95.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG 6,7,ZS,GT #10276597 [ 1-OMG002 ]

แทนเบอร์ OEM : 10276597

➡️ ใช้กับ : MG 6,7,ZS,GT

กรองเครื่องรุ่น : 1-OMG002
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 88 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 76 mm
เกลียว : 13/16"
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

88 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

76 mm

เกลียว

13/16"

รูปแบบสินค้า

Oil Filter