FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MINI COOPER 1.6II ’06 #1142-7-557-012 [1-OBM346]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ : MINI COOPER 1.6II ’06

185.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MINI COOPER 1.6II '06 #1142-7-557-012 [1-OBM346]

แทนเบอร์ OEM : 1142-7-557-012

➡️ ใช้กับ : MINI COOPER 1.6II '06

กรองเครื่องรุ่น : 1-OBM346
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 70 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 65 mm
รูใน : 24 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

70 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

65 mm

รูใน

24 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter