FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU ELF240-250 #9-8851-1161 [1-OIS008]


กรองน้ำมันเครื่อง ISUZU ELF240-250

55.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU ELF240-250 [1-OIS008]

แทนเบอร์ OEM : 9-88511-161-0 / 9-8851-1161

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS008
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 143 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 84 mm
รูใน : 39/19 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

143 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

84 mm

รูใน

39/19 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter