FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU TX DA120 / ใหญ่ 72 #8851-3264 [1-OIS001]


กรองน้ำมันเครื่อง ISUZU TX DA120 / ใหญ่ 72

78.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU TX DA120 / ใหญ่ 72 [1-OIS001]

แทนเบอร์ OEM : 8851-3264

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS001
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 176 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 104 mm
รูใน : 49/14 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

176 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

104 mm

รูใน

49/14 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter