FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Benz VITO 108D-110D (2.3TD) , C200D-220D-250D (W202) , E200D-220D-250D-300D ( W/S210) #606-180-00-09 / 606-184-00-25 [ 1-OBZ337 ]


กรองน้ำมันเครื่อง Benz VITO 108D-110D (2.3TD) , C200D-220D-250D (W202) , E200D-220D-250D-300D ( W/S210)

160.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Benz VITO 108D-110D (2.3TD) , C200D-220D-250D (W202) , E200D-220D-250D-300D ( W/S210) #606-180-00-09 / 606-184-00-25 [ 1-OBZ337 ]

แทนเบอร์ OEM : 606-180-00-09 / 606-184-00-25

กรองเครื่องรุ่น : 1-OBZ337
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 170 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 83 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 36 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

170 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

83 mm

รูใน

36 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter