FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน Mazda มาสด้า 323, Mazda 2 เครื่อง 2.0 ปี 2010 #B6Y1-14-302 [1-OMD172]


กรองน้ำมันเครื่อง Mazda มาสด้า 323, Mazda 2 เครื่อง 2.0 ปี 2010

78.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน Mazda มาสด้า 323, Mazda 2 เครื่อง 2.0 ปี 2010 #B6Y1-14-302 [1-OMD172]

กรองอากาศรุ่น : 1-OMD172
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 68 mm
  เกลียว : M20 P1.5
ความสูง : 65 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : B6Y1-14-302

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

68 mm

เกลียว

M20 P1.5

ความสูง

65 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter