FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน Mazda 1300, มิตซูบิชิ ไทรทัน เบนซิน / Mitsubishi Champ 1,2 Lancer 170 #0370-23-803 [1-OMD171]


กรองน้ำมันเครื่อง Mazda 1300, มิตซูบิชิ ไทรทัน เบนซิน / Mitsubishi Champ 1,2 Lancer 170

70.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน Mazda 1300, มิตซูบิชิ ไทรทัน เบนซิน / Mitsubishi Champ 1,2 Lancer 170 #0370-23-803 [1-OMD171]

กรองอากาศรุ่น : 1-OMD171
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 80 mm
  เกลียว : M20 P1.5
ความสูง : 80 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 0370-23-803

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

80 mm

เกลียว

M20 P1.5

ความสูง

80 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter