FULL ชุดกรองอากาศ ตัวใน ตัวนอก KOMATSU PC120/5 #600-181-9450 [ 1-AKS521 ]


FULL ชุดกรองอากาศ

980.00 ฿

 

FULL ชุดกรองอากาศ ตัวนอก และ ตัวใน

FULL ชุดกรองอากาศ ตัวใน ตัวนอก KOMATSU PC120/5 #600-181-9450 [ 1-AKS521 ]

 

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

FULL กรองอากาศ ตัวนอก [ 1-AKS521 ] 1 ชิ้น
FULL กรองอากาศ ตัวใน [ 1-AKS521 ] 1 ชิ้น

 

 

กรองอากาศ FULL เบอร์ 1-AKS521 (ตัวนอก)

FULL ชุดกรองอากาศ ตัวใน ตัวนอก KOMATSU PC120/5 #600-181-9450 [ 1-AKS521 ]

กรองเครื่องรุ่น : 1-AKS521
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 300 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 190 mm
รูใน : 87 mm
อายุการใช้งาน : 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

กรองอากาศ FULL เบอร์ 1-AKS521 (ตัวใน)

FULL ชุดกรองอากาศ ตัวใน ตัวนอก KOMATSU PC120/5 #600-181-9450 [ 1-AKS521 ]

กรองเครื่องรุ่น : 1-AKS521
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 300 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 156 mm
รูใน : 15 mm
อายุการใช้งาน : 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: