FULL ไส้กรองอากาศใช้สำหรับ มิตซูบิชิ ไทรทัน Mitsubishi Triton, ปาเจโร่ สปอร์ต Pajero Sport , ปาเจโร่ Pajero เครื่อง 2.5, 3.0, 3.5L #1500A098, M1500A098 [1-AMS278]


กรองอากาศ มิตซูบิชิ ไทรทัน Mitsubishi Triton, ปาเจโร่ สปอร์ต Pajero Sport , ปาเจโร่ Pajero เครื่อง 2.5, 3.0, 3.5L

385.00 ฿

 

FULL ไส้กรองอากาศ

FULL ไส้กรองอากาศใช้สำหรับ มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mitsubishi Triton,  ปาเจโร่ สปอร์ต Pajero Sport , ปาเจโร่ Pajero เครื่อง 2.5, 3.0, 3.5L #1500A098, M1500A098 [1-AMS278]

กรองอากาศรุ่น : 1-AMS278
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความกว้าง : 240 mm
  ความยาว : 239 mm
ความสูง : 52 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 1500A098, M1500A098

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
น้ำหนัก 200 g
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความกว้าง

240 mm

ความยาว

239 mm

ความสูง

52 mm

รูปแบบสินค้า

Air Filters