FULL ไส้กรองอากาศ Mitsubishi Strada 2.5 สตราด้า 2500 (ใบพัด) #MD620563 [ 1-AMS268 ]


กรองอากาศ Mazda Fighter ไฟเตอร์ 12V. Ford Ranger 2002

280.00 ฿

 

FULL ไส้กรองอากาศ

FULL ไส้กรองอากาศ Mitsubishi Strada 2.5 สตราด้า 2500 (ใบพัด) #MD620563 [ 1-AMS268 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-AMS268
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 155 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 86/13 mm
ความสูง : 190 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Mitsubishi MD620563

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
น้ำหนัก 200 g
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

155 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

86/13 mm

ความสูง

190 mm

รูปแบบสินค้า

Air Filters