เปลี่ยนกรองอากาศวีโก้ toyota vigo

6 ขั้นตอนเปลี่ยนกรองอากาศ TOYOTA VIGO โตโยต้า วีโก้


อุปกรณ์ที่ใช้
กรองอากาศวีโก้ใหม่ : ในคลิปใช้ของ FULL 1-ATT584

กรองอากาศมีหน้าที่จับสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในห้องเผาไหม้ กรองที่สกปรกจะทำให้อากาศเข้าได้น้อย ทำให้เครื่องยนต์ได้อากาศไม่เพียงพอ และอาจเสี่ยงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องยนต์ ควรเปลี่ยนทุกๆ20,000 โล และนำออกมาเป่าทุกๆ 5,000 โล
ขั้นตอนที่ 1 : เปิดกระโปรงหน้ารถ
ขั้นตอนที่ 2 : หาหม้อกรองอากาศ และแกะกิ๊บล็อคออก 3 จุด
ขั้นตอนที่ 3 : ถอดไส้กรองอากาศเก่าออก
ขั้นตอนที่ 4 : ดูว่ามีสิ่งสกปรกอยู่ภายในหม้อกรองมั้ย ให้ทำความสะอาดก่อนนำกรองอากาศใหม่ใส่ลงไป ขั้นตอนนี้แนะนำใช้หัวลมเป่าหรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดก็ได้
ขั้นตอนที่ 5 : ใส่กรองใหม่ลงไปให้พอดี
ขั้นตอนที่ 6 : ปิดฝาหม้อกรอง และล็อคกิ๊บกลับที่เดิม
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย