ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระหว่าง ยางหน้าฝากรองน้ำมันเครื่องแบบแบน กับ ยางหน้าฝารูปตัว P
ขั้นตอนการดัดแปลงแหล่งจ่ายไฟหลอดไฟหน้า จากกระแสสลับ AC เป็นกระแสตรง DC