Bloated Filters อาการกรองบวม

Bloated Filters อาการกรองบวม

บางครั้งเราจะเจอไส้กรองน้ำมันเครื่องที่มีอาการบวมหรือรูปร่างเปลี่ยนจากสภาพปกติ แต่บางครั้งลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าการที่ไส้กรองบวมขึ้นมาน่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางการผลิตของโรงงาน

ในภาวะที่เครื่องยนต์ทำงานปกติ แรงดันน้ำมันเครื่องจะถูกกำหนดค่าแรงดันน้ำมันสูงสุดไว้โดยวาลว์น้ำมัน หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกกันว่า Pressure Relief Value

กรณีที่วาล์วตัวนี้ชำรุด น้ำมันเครื่องในระบบจะมีแรงดันที่สูง หรือต่ำเกินไปจากปกติ

กรณีวาล์วติดอยู่ในสภาวะที่เปิดให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างตลอด เครื่องยนต์จะเจอกับสภาวะแรงดันน้ำมันต่ำกว่าค่ามาตรฐาน เพราะน้ำมันจะถูกส่งลงกลับอ่างน้ำมันทันที

ส่วนกรณีที่วาล์วติดอยู่ในสภาวะที่ปิดตลอดระบบหล่อลื่นเครืองยนต์จะเจอกับสภาวะแรงดันสูงสุด และในเมื่อกรองน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่ต่อจากปั๊มน้ำมันทันที ผลก็จะทำให้ไส้กรองบวมออกมารอบตัว (ช่วงหัวจะเห็นชัดเจนที่สุด)

หากพบกรองบวมแบบในรูปให้สันนิฐานได้เลยว่าวาล์วน้ำมันเครื่องอาจมีปัญหา ซึ่งในระยะยาวก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

ดูสินค้ากรองเครื่องมอเตอร์ไซค์

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นจาก TARADFILTER ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

Cr. บทความจาก Wix Institute